Observera! Endast medlemmar i Upplevelseklubben Pennan & Svärdet har möjlighet att äga bokverket.

Ej medlem ännu? Du blir snabbt och enkelt medlem här!

Första kompletta verket på svenska

Många, kanske även du, följde med i tv och tidningar när det hände. I vart fall Vietnamkrigets senare del. Vietcong, de amerikanska bombningarna, Saigons fall.

Men vad var det egentligen som hände? Vad är sanningen bakom alla myter?
Nu är väntan över!! På särskild begäran av oss medlemmar som är intresserade så ger Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek ut fem böcker om Vietnamkriget. Det enda kompletta verk om kriget som någonsin getts ut på svenska.

Observera! Det är endast medlemmar i SMB som kan beställa bokserien. Du blir snabbt och enkelt medlem här!

Överblick

1 - Slaget vid Dien Bien Phu

Främlingslegionen i Indokina och slaget om Dien Bien Phu.

2 - Det flygande kavalleriet

Det luftburna infanteriet, helikopterkrigföringen och livet som helikopterpilot.

3 - Belägringen av Khe Sanh

Belägringen av Khe Sanh, de amerikanska artilleribaserna och den nordvietnamesiska armén.

4 - Tunnelkriget

Tunnelkriget, nordvietnamesernas underjordiska befästningar samt amfibiekriget i floddeltat Mekong.

5 - Djungelkrigare

Djungelkrigare, där till exempel specialförband, australiska infanterister och gerillakämpar i Viet Cong lyfts fram. Hur var livet i fält? Hur upplevdes kriget av de som var med? Varför slogs man?

Franska fallskärmsjägare landar i Dien Bien Phu
Franska fallskärmsjägare landar i Dien Bien Phu. Notera bergen i bakgrunden. Basens utsatta position i botten på en dalgång kom att få stor betydelse under den efterföljande belägringen. Fallskärmslinan, (paracord) kom till omedelbar användning vid konstruktion av fältbefästningarna. I del 2 får du ett överlevnadsarmband på köpet, gjord med just sådan lina. Läs mer om det här!

Del1: Slaget vid Dien Bien Phu

Våren 1954 var världens blickar riktade mot en avlägsen dalgång i Franska Indokina. Fransmännens plan gick ut på att samla sina bästa trupper på ett och samma ställe och locka fram kommunistgerillan till ett avgörande slag. Men allt gick fel. Under ett par månader i början av 1954 bevittnade en hel värld förundrat hur tusentals europeiska elitsoldater gick under i en blodig dödskamp mot numerärt överlägsna men tekniskt underlägsna gerillasoldater från den vietnamesiska landsbygden. Världen skulle aldrig mer bli densamma.

Månadens förmånsbok låter oss uppleva slaget vid Dien Bien Phu genom skakande ögonvittnesskildringar och gedigen skyttegravsjournalistik. Den detaljstuderar dessutom några av de franska elitförband som deltog.

De var 3000.
Vi var åtta.

Kapten Lucciani, stödjepunkt Huguette 4

Bläddra i boken

Sida  1 / 10

Det råder inget tvivel om att Vietnamkriget har en särställning när det gäller krig på film och TV. Denna konflikt flyttade krigets verklighet in i folks vardagsrum: först via nyhetssändningar och en ny sorts krigsjournalistik, senare via spelfilmer som skildrade striderna utan censur och försköning. Stiftelsen Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek har tagit fram en DVD-box med tre av de skildringar om kriget i Vietnam som kom att bli tidlösa klassiker.

Det är endast medlemmar i den militära upplevelseklubben Pennan & Svärdet som kan beställa och äga boxen.
Ej medlem ännu? Bli det nu!